ترکیه

میدان هیپودروم در استانبول
خبرها و رویدادها

میدان هیپودروم در استانبول

میدان هیپودروم در استانبول : میدان هیپودروم در استانبول این میدان که در شهر استانبول قرار دارد یکی از تاریخی ترین مکان ها و میدان های استانبول می باشد و هر ساله افراد بسیاری را برای بازدید به خود جذب می کند . ا...

موزه باستان شناسی در استانبول
خبرها و رویدادها

موزه باستان شناسی در استانبول

موزه باستان شناسی در استانبول : موزه باستان شناسی در استانبول موزه باستان شناسی موجود در شهر استانبول یکی از زیبا ترین و بهترین موزه های موجود در این شهر  و حتی در کشور ترکیه است . شما در داخل این موزه دیدنی ها...

کلیسای چورا در شهر استانبول
خبرها و رویدادها

کلیسای چورا در شهر استانبول

کلیسای چورا در شهر استانبول : کلیسای چورا در شهر استانبول این کلیسای زیبا و دیدنی در شهر استانبول قرار دارد و یکی از بهترین مکان های دیدنی موجود در این شهر به شمار می آید . این کلیسای زیبا و دیدنی به عنوان موزه...

برج گالاتا در استانبول
خبرها و رویدادها

برج گالاتا در استانبول

برج گالاتا در استانبول : برج گالاتا در استانبول ما تا کنون تعدادی از مکان های دیدنی و زیبای موجود در استانبول را معرفی کرده ایم . همگی این مکان ها از جمله مقصد های گردشگری در این شهر به شمار می رود . از جمله دی...

آب انبار تاریخی باسیلیکا در استانبول
خبرها و رویدادها

آب انبار تاریخی باسیلیکا در استانبول

آب انبار تاریخی باسیلیکا در استانبول: آب انبار تاریخی باسیلیکا در استانبول این آب انبار تاریخی و زیبا در شهر استانبول قرار دارد و یکی از زیبا ترین و جالب ترین مکان های گردشگری در استانبول می باشد و هر ساله افرا...